Loading...
BG

BGay.bg | Социална мрежа за мъже | Гей запознанства и чат | Условия за ползване

Условия за ползванe на Bgay.bg
Настоящата Декларация за права и отговорности произлиза от Принципите на BGay.bg и представлява нашите условия за услугата, регулиращи връзката ни с потребителите и други лица, които си взаимодействат с BGay.bg, както и за марки, продукти и услуги на BGay.bg, които наричаме "Услуги на BGay.bg" или "Услуги". Като използвате или осъществявате достъп до Услугите на BGay.bg, вие се съгласявате с тази Декларация, както и с периодичните й бъдещи актуализации за които ще бъдете своевременно уведомявани. В допълнение в края на настоящия документ ще откриете източници, които ще ви помогнат да разберете как работи BGay.bg. Тъй като BGay.bg предоставя широк обхват от Услуги, имаме право да ви помолим да прегледате и приемете допълнителни условия, които се прилагат за взаимодействието ви с конкретно приложение, продукт или услуга. Тези допълнителни условия, свързани с приложението, продукта или услугата, имат приоритет над настоящата Декларация, докато не започнат да си противоречат с нея, по отношение на използването на такива приложения, продукти или услуги до степента на противоречието.
1. Поверителност
Поверителността на вашите данни е много важна за нас. Разработихме нашата Политика за данни, за да разкрием важна информация относно това как можете да използвате BGay.bg за споделяне с другите и как събираме и използваме вашето съдържание и информация. Препоръчваме ви да прочетете нашата страница "Данни за поверителност" и да я използвате за вземане на информирани решения.
2. Споделяне на вашето съдържание и информация
Вие притежавате цялото съдържание и информация, които публикувате във BGay.bg, и можете да управлявате как те да се споделят чрез вашите настройки за поверителност и настройки на приложението. В допълнение: 1. За съдържание, което е обхванато от права на интелектуална собственост, като снимки и видеоклипове (ИС съдържание), вие изрично ни предоставяте следното разрешение, зависещо от вашите настройки за поверителност и настройки на приложението: вие ни предоставяте неизключителен, прехвърлим, подлицензируем, безвъзмезден, неограничен териториално лиценз да използваме всякакво ИС съдържание, което публикувате във или във връзка с BGay.bg (ИС лиценз). Този ИС лиценз се прекратява, когато изтриете вашето ИС съдържание или акаунта си, освен ако съдържанието ви е споделено с други лица и те не са го изтрили. 2. Когато изтриете ИС съдържание, то се изтрива по начин, сходен с изпразването на кошчето на вашия компютър. Все пак вие съзнавате, че премахнатото съдържание може да остане в архивни копия в продължение на разумен период от време (но няма да бъде достъпно за други лица). 3. Когато използвате приложение, то може да ви поиска разрешение за достъп до вашето съдържание и информация, както и до съдържание и информация, които други лица са споделили с вас. Изискваме приложенията да уважават вашата поверителност и вашето споразумение с това приложение ще регулира как то може да използва, съхранява и прехвърля това съдържание и информация. (За да научите повече относно Платформата, включително и как можете да контролирате каква информация други лица могат да споделят с приложенията, прочетете нашите Политика за данните и Страница на платформата.) 4. Когато публикувате съдържание или информация, използвайки настройката Публично, това означава, че позволявате на всички, дори и на лица извън BGay.bg, да имат достъп до тази информация и да я използват, както и да я свързват с вас (т.е. вашето име и снимка на профила). 5. Ние винаги оценяваме вашите отзиви и мнения или други предложения относно BGay.bg, но вие разбирате, че можем да използваме тези отзиви, мнения или предложения без никакво задължение да ви възнаграждаваме за тях (така, както вие нямате задължение да ги предлагате).
3. Безопасност
Ние правим всичко възможно да поддържаме BGay.bg безопасен, но не можем да гарантираме това. Нуждаем се от вашата помощ, за да поддържаме BGay.bg безопасен, което включва и следните ангажименти от ваша страна: 1. Вие нямате право да публикувате неупълномощени търговски съобщения (като спам) във BGay.bg. 2. Вие нямате право да събирате съдържание или информация от потребителите, както и по друг начин да осъществявате достъп до BGay.bg, чрез автоматизирани средства (като например роботи за събиране на данни, роботи, индексиращи роботи или роботи за извличане на данни) без нашето предварително разрешение. 3. Вие нямате право да участвате в незаконен маркетинг на много нива, като например пирамидални схеми, във BGay.bg. 4. Вие нямате право да качвате вируси или друг злонамерен код. 5. Вие нямате право да събирате информация за вход или достъп до акаунт, принадлежащ на другиго. 6. Вие нямате право да тормозите, притеснявате или безпокоите други потребители. 7. Вие нямате право да публикувате съдържание, което: е изпълнено с омраза, заплашително е или порнографско; подтиква към насилие; съдържа фронтална голота или стилизирано/безпричинно насилие. Правила за публикуване на снимки 8. Вие нямате право да разработвате или управлявате приложение на трети лица със съдържание, свързано с алкохол, любовни срещи или друго съдържание за пълнолетни (включително реклами) без съответните ограничения на възрастта. 9. Нямате право да използвате BGay.bg за незаконна, подвеждаща, злонамерена или дискриминираща дейност. 10. Нямате право на действие, което би могло да повреди, натовари или разстрои правилната работа или облик на BGay.bg, като например атака за спиране на услугата или вмешателство в показването на страницата или други функции на BGay.bg. 11. Нямате право да улеснявате или насърчавате нарушаването на тази Декларация или нашите политики.
4. Регистрация и защита на акаунта
Потребителите на BGay.bg предоставят своите истински имена и информация по собствено желание и ние се нуждаем от вашата помощ, за да запазим това. Ето някои ангажименти, които вие поемате към нас, свързани с регистрацията и поддържането на защитата на вашия акаунт: 1. Нямате право да предоставяте фалшива лична информация на BGay.bg или да създавате акаунт за друг, освен за вас самите, без разрешение. 2. Нямате право да създавате повече от един личен акаунт. 3. Ако дезактивираме вашия акаунт, нямате право да създавате друг без нашето разрешение. 4. Нямате право да използвате вашия личен профил основно за търговски облаги. 5. Нямате право да използвате BGay.bg, ако сте на възраст под 18 години. Администраторът и хостинг провайдъра НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНOСТ ЗА НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА, ИЗЛЪГАЛИ ЗА ВЪЗРАСТТА СИ ПРИ РЕГИСТРАЦИЯ. Сайта BGay.bg изисква 3 степенно потвърждение на възрастта, като системата отхвърля регистрации на лица недекларирали пълнолетие. 6. Нямате право да използвате BGay.bg, ако сте с присъда за сексуално насилие. 7. Нямате право да споделяте паролата си, за да предоставяте на други лица достъп до акаунта ви, или да извършвате каквито и да е действия, които биха могли да изложат на риск сигурността на вашия акаунт. 8. Ако изберете потребителско име или подобен идентификатор за вашия акаунт, ние си запазваме правото да го премахнем или върнем, ако смятаме това за уместно (например, когато собственик на търговска марка се оплаче относно потребителско име, което не е тясно свързано с действителното име на потребител).
5. Защитаване на правата на другите хора
Ние уважаваме правата на другите хора и очакваме от вас да правите същото. 1. Нямате право да публикувате съдържание или да предприемате действие във BGay.bg, което престъпва или нарушава правата на другиго или по друг начин нарушава закона. 2. Ние можем да премахваме всякакво съдържание или информация, която публикувате във BGay.bg, ако вярваме, че тя нарушава тази Декларация или нашите политики. 3. Ние ви предоставяме инструменти, с помощта на които защитаваме вашите права на интелектуална собственост. За да научите повече, посетете нашата страница как да докладвате претенции за нарушаване на интелектуална собственост. 4. Ако премахнем вашето съдържание за нарушаване на авторски права на другиго, а вие смятате, че сме го направили погрешно, ще ви дадем възможност да обжалвате. 5. Ако системно нарушавате правата на интелектуална собственост на други лица, ще дезактивираме вашия акаунт, когато е уместно. 6. Нямате право да използвате нашите авторски права, Търговските ни марки или каквито и да е объркващо сходни марки, освен както е изрично позволено в нашите Насоки за използване на марката или с нашето предварително писмено разрешение. 7. Ако събирате информация от потребители, вие се задължавате да: получавате тяхното съгласие, разяснявате, че вие (а не BGay.bg) сте тези, които събират информацията, и публикувате политика за поверителност, обясняваща каква информация събирате и как ще я използвате. 8. Вие нямате право да публикувате ничии идентификационни документи или важна финансова информация във BGay.bg. 9. Нямате право да отбелязвате потребители или да изпращате имейл покани до лица, които не са потребители, без тяхното съгласие. BGay.bg предлага инструменти за социално отчитане, които позволяват на потребителите да предоставят обратна информация относно отбелязвания.
6. Мобилни и други устройства
1. Понастоящем предоставяме нашите мобилни услуги безплатно, но имайте предвид, че все още са приложими стандартните цени и такси на вашия доставчик, като например такси за текстови съобщения. 2. Вие давате съгласието си и всички необходими права, за да позволите на потребителите да синхронизират (включително и през приложение) своите устройства с всяка информация, която е видима за тях във BGay.bg.
7. Плащания
Ако правите плащане във BGay.bg, вие се съгласявате с нашите Условия за плащане, освен ако не е указано, че се прилагат други условия.
8. Изменения
1. Ще ви уведомяваме преди извършване на промени в настоящите условия и ще ви предоставим възможността да прегледате и коментирате редактираните условия, преди да продължите да използвате нашите Услуги. 2. Ако извършим промени в политиките, насоките или други правила, споменати или включени в тази Декларация, може да предоставим известие в Страницата за управление на сайта. 3. Ако продължите да използвате Услугите на BGay.bg след известието за извършването на промените в нашите условия, политики и насоки, това ще означава, че приемате променените условия, политики и насоки.
9. Прекратяване
Ако нарушите клаузите или замисъла на тази Декларация или по друг начин ни изложите на риск или възможно юридическо преследване, можем да спрем да ви предоставяме BGay.bg изцяло или частично. Ще ви уведомим за това по имейл или при следващия ви опит да осъществите достъп до своя профил. Вие имате право също така да изтриете своя профил или да забраните приложението си по всяко време. Във всички тези случаи действието на настоящата Декларация ще бъде прекратено.
10. Спорове
1. Задължавате се да разрешавате претенции, причини за искове или спорове (претенции), които отправяте към нас, произлизащи от или свързани с тази Декларация или с BGay.bg, да се разглеждат от регламентирания съд на Република България. 2. Ако някой повдигне иск срещу нас във връзка с ваши действия, съдържание или информация във BGay.bg, вие трябва да ни обезщетите и да ни предпазите от и срещу каквито и да е щети, загуби и разходи от всякакъв род (включително съответните юридически такси и разходи), свързани с подобни искове. Въпреки че предоставяме правила за поведението на потребителите, ние не контролираме и не насочваме техните действия във BGay.bg и не носим отговорност за съдържанието или информацията, които те предават или споделят във BGay.bg. Не носим отговорност за каквото и да е обидно, неуместно, неприлично, незаконно или нежелано по друг начин съдържание или информация, които може да срещнете във BGay.bg. Не носим отговорност за поведението, независимо дали онлайн или офлайн, на който и да е потребител на BGay.bg. 3. ОПИТВАМЕ СЕ ДА ПОДДЪРЖАМЕ ПРАВИЛНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ, ЛИПСАТА НА ВИРУСИ И БЕЗОПАСНОСТТА НА BGAY.BG, НО ВИЕ ИЗПОЛЗВАТЕ САЙТА НА СОБСТВЕН РИСК. НИЕ ПРЕДОСТАВЯМЕ BGAY.BG В СЪСТОЯНИЕТО, В КОЕТО Е, БЕЗ КАКВИТО И ДА Е ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И ЛИПСА НА НАРУШЕНИЯ. НЕ ГАРАНТИРАМЕ, ЧЕ BGAY.BG ЩЕ БЪДЕ ВИНАГИ БЕЗОПАСЕН, ЗАЩИТЕН И БЕЗ ГРЕШКИ ИЛИ ЧЕ ЩЕ ФУНКЦИОНИРА ВИНАГИ БЕЗ ПРЕКЪСВАНИЯ, ЗАБАВЯНИЯ ИЛИ ПРОБЛЕМИ. BGAY.BG НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ДЕЙСТВИЯТА, СЪДЪРЖАНИЕТО, ИНФОРМАЦИЯТА ИЛИ ДАННИТЕ НА ДРУГИ ЛИЦА, А ВИЕ ОСВОБОЖДАВАТЕ НАС, НАШИТЕ ДИРЕКТОРИ, РЪКОВОДИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ КАКВИТО И ДА Е ПРЕТЕНЦИИ И ЩЕТИ, ИЗВЕСТНИ И НЕИЗВЕСТНИ, ПРОИЗЛИЗАЩИ ОТ ИЛИ СВЪРЗАНИ ПО НЯКАКЪВ НАЧИН С ИСК, КОЙТО ПРЕДЯВЯВАТЕ СРЕЩУ ТАКИВА ДРУГИ ЛИЦА..
11. Уточнения
Какво разбираме под порнографско съдържние съгласно законите на Република България: С промените в Наказателния кодекс от 26 април 2007 г. в България се забранява създаването и разпространението на порнографски материали, включително и по интернет. 28. (нова - ДВ, бр. 38 от 2007 г.) "Порнографски материал" е неприличен, неприемлив или несъвместим с обществения морал материал, който изобразява открито сексуално поведение и/или полови органи (пенис, вагина, анус). За такова се приема поведение, което изразява реални или симулирани полови сношения между лица от същия или различен пол, содомия, мастурбация, сексуален садизъм или мазохизъм, или похотливо показване на половите органи на лице. За порнография не се счита голота, в която половите органи не са на показ или са прикрити. Чл. 159. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2007 г.) Който създава, излага, представя, излъчва, предлага, продава, дава под наем или по друг начин разпространява порнографски материал, се наказва с лишаване от свобода до една година и глоба от хиляда до три хиляди лева. (2) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2007 г.) Който разпространява чрез интернет порнографски материал, се наказва с лишаване от свобода до две години и глоба от хиляда до три хиляди лева. (3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 38 от 2007 г.) Който излага, представя, предлага, продава, дава под наем или по друг начин разпространява порнографски материал на лице, ненавършило 16 години, се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба до пет хиляди лева. (4) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 38 от 2007 г.) За деянията по ал. 1 - 3 наказанието е лишаване от свобода до шест години и глоба до осем хиляди лева, ако за създаването на порнографския материал е използвано лице, ненавършило 18 години, или лице, което изглежда като такова. (6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 38 от 2007 г.) Който държи или набавя за себе си или за другиго чрез компютърна система или по друг начин порнографски материал, за създаването на който е използвано лице, ненавършило 18 години, или лице, което изглежда като такова, се наказва с лишаване от свобода до една година или глоба до две хиляди лева.
За контакт

Реклама

alleop.bg